Seksüel Seçme – Charles Darwin

Seksüel Seçme – Charles Darwin

İÇİNDEKİLER
          
BİRİNCİ KISIM
EŞEYSEL (SEKSÜEL) SEÇME
11    BİRİNCİ BÖLÜM — Eşeysel (Seksüel) Seçmenin İlkeleri
21 Eşeyin Sayısal Oranı
23 Çokdişililik
29 Erkek Genelinde Dişiden Daha Çok Değişikliğe Uğramıştır
36 Soyaçekim Yasaları
38 Uygun Yaşam Döneminde Soyaçekim
39 Yılın Uygun Mevsimlerinde Soyaçekim
40 Eşeyle Sınırlanmış Soyaçekim
42 Bir Iranın Gelişim Dönemi ile Eşeylerden Birine ya da İkisine İletimi Arasındaki İlişki Üzerine
52 Özet ve Sonsöz
55 Çeşitli Sınıflardan Olan Hayvanlarda İki Eşeyin Oransal Sayılarına Ek
55 İnsan
59 Atlar
60 Köpekler
60 Koyunlar
61 Kuşlar
63 Balıklar
65 Böcekler
72 Eşeylerin Doğal Seçmeye Bağlı Oranı
78    İKİNCİ BÖLÜM — Hayvanlar Aleminin Daha Aşağı Sınıflarında İkincil Eşeysel Iralar
81 Yumuşakçalar Alt-Alemi (Sub-Kingdom)
84 Kurtlar (Vermes) Alt-Alemi; Sınıf, Halkalı Kurtlar (Anelida) (ya da Deniz-Kurtları (Sea-Worms))
85 Eklembacaklılar (Arthropada) Alt-Alemi; Sınıf, Kabuklular (Crustacea)
93 Sınıf, Arachnida (Örümcekler)
96 Sınıf, Çokbacaklılar (Myriapoda)
97    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM — Böceklerin İkincil Eşeysel Iraları
102 Eşeyler Arasındaki İrilik Farkı
104 Takım, Thysanura
104 Takım, İkikanatlılar (Diptera, Sinekler)
105 Takım, Yarımkanatlılar (Hemiptera)
106 Takım, Eşkanatlılar (Homoptera)
108 Takım, Düzkanatlılar (Orthoptera, Cırlak Böcekleri ve Çekirgeler)
116 Takım, Sinirkanatlılar (Neuroptera)
118 Takım, Zarkanatlılar (Hymennoptera)
121 Takım, Kırıkkanatlılar (Coleoptera)
128 Dövüş Yasası
130 Sürtme Sesi Organları
138    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM— Böcekler, Devam — Pulkanatlılar Takımı, Gündüz ve Gece Kelebekleri
147 Sergileme
158 Benzenme
161 Tırtılların Parlak Renkleri
163 Böcekler Konusunda Özet ve Sonsözler
169    BEŞİNCİ BÖLÜM — Balıkların, İki-Yaşayışlıların, ve Sürüngenlerin İkincil Eşeysel Iraları
190 İki-Yaşayışlılar (Amphibians)
190 Görünür Kuyruklar (Urodela)
191 Kurbağalar (Anura) ya da Batrachia
193 Sürüngenler
193 Kaplumbağalar (Chelonia)
194 Timsahlar (Crocodilia)
197 Kertenkeleler (Lacertilia)
204    ALTINCI BÖLÜM — Kuşların İkincil Eşeysel Iraları
206 Dövüş Yasası
215 Sesli ve Çalgılı Müzik
230 Aşk Soytarılıkları ve Dansları
223 Bezenme
246 Erkek Kuşların Tüylerini Sergilemesi
260    YEDİNCİ BÖLÜM — Kuşlar — Devam
261 Kur Yapma Süresi
263 Eşleşmemiş Kuşlar
268 Kuşların Zihni Yetileri ve Güzellik Beğenileri
273 Dişilerin Belirli Erkekleri Yeğlemesi
290 Kuşların Tüylerindeki Ocellusların ya da Göze Benzer Beneklerin Biçimlenmesi ve Değişkenliği
293 İkincil Eşeysel Iraların Aşamalanması
299 Argus Sülünü
311    SEKİZİNCİ BÖLÜM — Kuşlar — Devam
336    DOKUZUNCU BÖLÜM — Kuşlar — Sonuç
339 Kurallar ya da Hal Sınıfları
340 Sınıf I
351 Sınıf II. Ergin Dişi Ergin Erkekten Daha Alımlı Olunca, İki Eşeyin de Yavruları İlk Tüyleri Bakımından Ergin Erkeğe Benzerler
357 Sınıf III. Ergin Erkek Ergin Dişiye Benzeyince, İki Eşeyin de Yavrularının Kendilerine Özgü İlk Tüyleri Vardır.
358 Sınıf IV. Ergin Erkek Ergin Dişiye Benzeyince, İki Eşeyin de Yavruları İlk Tüyleri Bakımından Erginleri Benzer.
363 Sınıf V. İki Eşeyin de Erginlerinin Kışlık ve Yazlık Tüyleri Farklı Olunca, Erkek Dişiden Farklı Olsa da Olmasa da Yavruların Kılığı İki Eşeyin de Erginlerinin Kışlık Kılığına, ya da Çok Daha Seyrek Olarak Onların Yazlık Kılığına ya da Yalnız Dişininkine Benzer. Ya da Yavrular İkisi Arası Bir Ira Gösterebilir; ya da, Bundan Başka Yavruların Tüyleri Onların Bu İki Mevsimdeki Tüylerinden Pek Farklı Olabilir
365 Sınıf VI. Seyrek Bazı Hallerde Yavrular İlk Tüyleri Bakımından Eşeye Göre, Birbirinden Farklıdır; Erkek Yavrular Ergin Erkeklere Epeyce Daha Çok, ve Dişi Yavrular Ergin Dişilere Epeyce Daha Çok Benzerler.
368 Korunmayla İlişkili Olarak Tüylerin Rengi Üzerine
376 Kuşlarla İlgili Dört Bölümün Özeti
382    ONUNCU BÖLÜM — Memelilerin İkincil Eşeysel Iraları
410 Dört Ayaklılarda İki Eşeyden Birinin Eşleşmedeki Yeğlemesi
415    ONBİRİNCİ BÖLÜM — Memelilerin İkincil Eşeysel Iraları — Devam
419 Koku
421 Kılların Gelişimi
425 Kılların ve Çıplak Derinin Rengi
435 Bezeksel Iraların İki Eşeye de Eşit İletimi
444 Dört-elliler (Quadrumana)
449 Özet
İKİNCİ KISIM
İNSAN AÇISINDAN EŞEYSEL SEÇME VE SONUÇ
455    ONİKİNCİ BÖLÜM — İnsanın İkincil Eşeysel Iraları
462 Dövüş Yasası
464 İki Eşeyin Zihni Yetilerindeki Fark
467 Ses ve Müziksel Yetiler
477 Güzelliğin İnsan Soyunda Evlenmeleri Belirlemedeki Etkisi
493    ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM — İnsanın İkincil Eşeysel Iraları — Devam
496 Yabanıllarda Eşeysel Seçmenin İşlemesini Engelleyen ya da Dizginleyen Nedenler
501 Çocuk Öldürme (Infanticide)
504 Kadınların Erken Nişanlanmaları ve Kölelikler
506 Eşeysel Seçmenin İnsan Soyunu Etkileme Tarzı Üzerine
512 Kılların Vücutta Yok Olması, ve Yüzde ve Başta Gelişmesi
517 Derinin Rengi
518 Özet
520    ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM — Genel Özet ve Sonuç
538 Maymunlarda Eşeysel Seçme Üzerine Tamamlayıcı Not

                                                         

                                                       

Yazar: Root

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.