Osmanlı -Türkiye İktisadi Tarihi (1500-1914) – Şevket Pamuk

Osmanlı -Türkiye İktisadi Tarihi (1500-1914) – Şevket Pamuk

Prof.Dr.Şevket Pamuk, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ve Ekonomi Bölümü Öğretim üyesidir, Robert Lisesini ve Yale Üniversitesi’ni bitirdi. İktisat dalındaki doktorasını Kalifomiya-Berkeley Üniversitesinden aldı. Türkiye’de ve yurtdışında pek çok üniversitede öğretim üyeliği yaptı. Osmanlı-Türkiye iktisat tarihi üzerine çeşitli dillerde pek çok makalesi ve kitabı vardır. Osmanli ekonomisi üzerine yazdığı ilk kitap olan Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme, 1820-1913 (1984) Ingiltere’de de yayımlandı. Daha sonra tamamladığı Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Târihi (1999} başlıklı kitabı Türkiye’de, ABD’de ve İngiltere’de ödüller kazandı. Bu kitap Arapça’ya da çevrilerek Lübnan’da yayımlandı (2004). Prof Dr. Süleyman Özmucur ile birlikte hazırladıkları “Osmanlı İmparatorluğunda Ücretler, 1489-1914″ başlıklı çalışma ABD İktisat Tarihçileri Demeği nin 2002 yılı En İyi Makale Ödülü’nü kazandı. Pamuk 1999 yılından bu yana Dünya İktisat Tarihi Demeği’nin Yönelim Kumlu üyesidir. 2003-2005 dönemi için Avrupa İktisat Tarihçileri Derneğinin başkanlığına seçilmiştir.

Tanıtım:
Osmanlı İmparatorluğu’nun iktisadî tarihi genellikle  malî tarih şeklinde ele alınmıştır. Bu yaklaşımda devlet  e devletin hazinesinin işleyişi, gelir ve giderlerin  muhasebesi asıl meseleler olarak incelenir. İktisat,  elinde idarî, siyasî, hukukî donanımları olan  yöneticiler tarafından kullanılabilen ve sırrına
erilemeyen bir araç olarak görülür. Osmanlı Türkiye  İktisadî Tarihi 1500-1914’te Şevket Pamuk, bu tablonun  aslî unsurları olan insanları taraf oldukları iktisadî  ilişkiler içine yerleştirerek imparatorluğun iktisadî  tarihini öne çıkarıyor. Sıradan insanların varoluş  koşullarınıi direnişlerini, devletle başetme  pratiklerini izliyor. Osmanlı toplumsal düzenini, toprak  rejimini, belirli bir toplumsal kültürün iktisadî  yapıları nasıl algılayıp, kendi gündelik hayatı içinde  nasıl konumlandırdığını inceliyor. Kendi içindeki  kırılmalara rağmen uzun dönemli bir iktisadî düzeni algılayışları kadar, esnafın, tüccarların ve köylülerin  kendi hayatlarına doğrudan etki eden kararlar karşısında  nasıl davrandıklarını ve toplumsal huzursuzluk  dönemlerinde bu alglayış farklarının sonuçlarını  tartışıyor. Geniş bir coğrafyaya yayılan imparatorluğun  dört yüz yıllık bir zaman dilini içerisindeki hareketli  toplumsal hayatını akıcı bir diller anlatıyor.  Öğrenciler ve akademisyenler kadar Osmanlı  İmparatorluğu’ nun tarihine meraklı okurlar için de vazgeçilmez bir başuvuru kaynağı.

Sayfa Sayısı: 242 
Baskı Yılı: 2008
Dili: Türkçe
Yayınevi: İletişim Yayıncılık


                                                          
   Tıkla İndir (Yandex)

                                                       

 

Yazar: Root

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.