Kulleteyn – Turan Dursun

Kulleteyn – Turan Dursun

Kulleteyn, 12 yaşıma değin olan yaşamımın romanıdır.
İsterseniz “roman” demeyin; “romanlaşan” gerçek. Kahramanı olan “Türko”, benden başkası değil. Kişi ve yer adlarından çoğu gerçek. Kimi de değiştirilmişlir. Tümüyle belgesel nitelikte. Dinsel konular, dünyasındaki en sağlam kaynaklara dayalıdır ve işlendiği gibi olduğu, her ân kanıtlanabilir. Yaşayış biçimi, “laki”lcr, yani “molla ‘
adayları, okunan “ders”ler, kitaplar, ders okuma biçimleri, “molla”, baştan sona birer gerçek. Adını kitaba verdiğim
gerçekteki “kulleteyn” de öyle… Doğu Anadolu’nun çok önemli bir kesitinden alınma gerçekler hepsi. İncelemeci ve araştırmacılar, çok şeye ışık tutacak Öğeler bulacaklardır bu kitapta. Kurallarını binlerce yıllık ilkelliklerden alan ve bugün insanımıza, dahası tüm İnsanlığa giydirilmeye çalışılan eski elbise, “Şeriat” nedir, ne değildir? İnsanları, kitleleri nc duruma getiriyor ve kimlerin desteğiyle bunu sağlıyor? Kimi boşlukları şeyh, ağa, molla üçlüsü nasıl dolduruyor? Bu üçlü, güçlerini resmi yönetimlerle de birleştirince, egemen olduğu yörelerde nasıl karanlık üretim merkezleri
kuruyor ve ışık sızmasın diye nasıl önlemler alıyor, nasıl kalın kalın duvarlar örüyor? Bu sorulara ve daha nice nicelerine cevaplar, ipuçları balunabüccck. Temel amaç da bu zaten.
Anlatılırken gerçekleri örtme yoluna gidilmemiştir. Olduğu gibi sunulmuştur her şey. Bilindiği gibi dürüstlük, açıklıkta. Kapalılıktaysa karanlık olur. “Tabu”lar karanlıkta yaşarlar. Yalan, sahtelik
ve sayılamayacak kadar kötülük de bu alanda. Bu kesimdekilcr, gün
ışığına çıkarılmadıkça, ilkellikler, kafalara, gönüllere vurulu zincirler kınlamaz ve daha güzel bir dünyanın yolu açılamaz. Kulleteyn’i hazırlarken bu yolda bir katkısı olsun istedim. Olacağına da en küçük bir kuşkum yok. Bu kitapla birlikte, 2000’e Doğru’da ve başka dergilerde
yayınlanmış, kimi de yayınlanmamış olan yazılarımdan oluşma “Din Bu” adlı bir kitabım (Kaynak Yaymları’ndan) elinizde olacaktır. Her şey, daha güzel bir dünya için… 

                                                         

                                                       

Yazar: Root

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.