Din Bu 3(İslamda Toplum ve Laiklik) – Turan Dursun

Din Bu 3(İslamda Toplum ve Laiklik) – Turan Dursun

İÇİNDEKİLER
I-KUR’ANDA “ZİNA” SÖZCÜĞÜ VE BU ANLAMDA
GEÇEN SÖZCÜKLER 
II-“ZİNA” NIN TANIMI
A-İslam hukukçularına göre tanımı 
1-Hanefi hukukçularınca benimsenen tanım
2-Şafii hukukçularınca benimsenen tanım
B- Laik hukukçularına göre tanımı
III-ZİNA SAYILAN VE SAYILMAYAN 
A – Zinanın koşulları ve bu koşullara uymayan durumlar 
1 – Erkeğin cinsel organının giren kesiminin yetersizliği
2 – Delinin ve bunağın cinsel birleşimi
3 – Çocuğun cinsel birleşimi
4 – Deliyle ve çocukla cinsel birleşim
5 – Ölüyle cinsel birleşim
6 – Hayvanla cinsel birleşim
7 – “Livata” denen eşcinsellik ve ters ilişki
8 – Kuşku ve sanıya dayalı cinsel ilişki
9 – Zorla yaptırılan cinsel ilişki
B – Sonuç
IV- ZİNA CEZASI (“HADD”) VE UYGULAMALARI
A – Ceza türleri
1 – Kadına: kınamayla birlikte evde ömür boyu hapis;
erkeğe: kınama
2 – Zina eden kadına da erkeğe de yüz değnek
3 – Zina eden evlilere “recm” (Taşlama Cezası)
B – Zina suçunun belirlenmesi
1 – Zina için şart olan tanık sayısı:
2 – Tanıklara sorulacak sorular
3 – “İkrar” (Suçu Boyuna Alma)
C – Cezanın uygulanması
1 – Zinada “değnek cezası”nın uygulanması
Değneğin nasıl vurulacağı ‘Zina cezasmı, din ve
devlet adına yetkili kişi (imam) verebilir
2 – Zinada “recm (Taşlıyarak Öldürme)”
cezasının uygulanması
D – Özgür insan ve köle cariye ayrımı:
V – ZİNA EDENLE EVLENMEK
CİHAD
I. TANIMI
A – Sözlük anlamı
1 – Tanrı uğruna silahlı savaş
2 – Tanrı ve din uğrunda manevi savaş
II- SÜRESİ, KİMLERE KARŞI OLACAĞI VE “HÜKM”Ü
A – Süresi 67
1 – Genel olarak
2 – Özel durumlarda
B – “Cihad”ın kimlere karşı olacağı
1 – Genel olarak tüm kafirlere karşı
2 – Durumlarına göre putataparlara ve “kitap ehli”
C – “Cihad”m hükmü
1 – Düşmanın saldırısı sözkonusu değilfcen:
“Kifayeten farz”
2 – Kâfirlerin İslam ülkelerinden
herhangi bir kesime saldırmaları durumunda
III- CÎHAD SIRASINDA NELER OLUR?
A – Öldürme 
1 – Kimler öldürülür?
2 – Nasıl öldürülür?
B- Yakma-yıkma ve yağma
1 – Evler, mahalleler, köyler, kasabalar yakılır, yıkılır, yağmalanır
2 – Düşmanın bu’’ınduğu yerdeki ağaçlar, ürünler yakılır, ya da kesilir
C-Yalan, hile, tuzak
IV-CİHAD’IN “FAZİLETİ”
İslam’ın Temelindeki Yalanlar (I)
İslam’ın Temelindeki Yalanlar (II)
İslam’ın Temelindeki Yalanlar (III)
İslam’ın Temelindeki Yalanlar (IV)
İslam’ın Temelindeki Yalanlar (V)
İslam’ın Temelindeki Yalanlar (VI)
İslam’ın Temelindeki Yalanlar (VII)
Kur’an’a ve Muhammed’e göre Türkler isteseler de
Müslüman olamazlar 
İslamcıların Aksoy’u yargıladığına eminim 
İslami kavramlar sözlüğü 
Muhammed’in cin çıkarması 
“Kur’an’lı bir skandal 
Diyanet’in Yalanları ve Kadınları Aşağılamaları
Muhammed’in “Şeytanı Direğe Bağlamaktan Vazgeçmesi” 
Şeytanın Eli, Muhammed’in Elinde
Muhammed’in “El Merhume Ümmet”ine
Deprem ve Ötesiler
Felaket İslam’da
Efendi “Tanrı”nın “EV”ini Melekler mi,
“Kafir”lerin Uçakları mı Koruyacak?
“Deve Boyu” Din
Kur’an’ın “Tanrı”sı “İnsan İradesi” Tanımıyor
Sünnet
Köpet ve İnsan Haklar 
Dinin Kadına Bakışı 
Köle
ABD Uçakları Hangi Sınıf Meleklerden?
Aile 
Bir Mektuba ve İmza Dergisi’ne Yanıt
Mektuplar ve Yanıtları 
Mektuplar 

                                                         

                                                       

Yazar: Root

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.