Din Bu 2(Hz.Muhammed) – Turan Dursun

Din Bu 2(Hz.Muhammed) – Turan Dursun

YAZARIN ÖNSÖZÜ
Elinizdeki kitap, daha güzel bir dünya için açılmıs bir çıgırın
kitabıdır. Daha güzel bir dünyanın, daha özgürlüklü dünya olmadan gerçeklesemiyecegi açık. Daha özgürlüklü bir dünyanın kurulabilmesi için de “ta-bu”lann yıkılması gerekli. Her türlü tabu yıkılmalı. En basta da “din”lerden,”inanç”lardan kaynagını alan tabular.. Özgürlükleri baglayan her türlü zincir kırılmalı. En basta da kafalardaki “iman zinciri”… Bu zincirlerin geçerli oldugu toplumlardaki insanlar, gerçekte “insanlar”dan daha baska seydirler. însanm “düsünme” özelligine tam yarasır biçimde düsünemezler, “iman” kalıplan içindedir düsünceleri. Dogamn yapısma, yasalanna ters dogrultudaki “degismezlikler” içinde… Duygulan da öyledir.Hepsi “gökltt” dür, “Tann damgalı”dır. Zincirli olması yüzünden gelisme gösteremez; degismelere, gelismelere ayak uyduramaz. Uyumlan bile uyumsuzluklarla doludur. Dünyamızdaki her tür olumlu gelisme, “din”inki, “iman”ınki basta olmak üzere, “tabu”lann zincirlerinden kurtulabildigi, yol bulabildigi ölçüde gerçeklesebilmistir. “İnsan aklı”, bilim, teknoloji, “insan haklan” alanında ulasılan noktalar,
bu yoldaki adımların ürünleridir. “Akıl” ve “bilim”, aydınlık kesimdedir. “Din”, “iman”sa karanlık
kesimde. Aklın, bilimin “ölçüleri” bellidir. “Gözlem” vardır, “deney” vardır, “nesnellik” vardır… Yolu “ısıklandıran da bunlar. Din ve imandaysa bunlar yoktur. Karanlıgı da bundan… Öyleyse “din”in üzerine nasıl gidilmesi gerektigi ortada ve son derece açık: Karanlıgın üzerine nasıl gidilirse, “din”in üzerine de öyle gidilmelidir. Karanlıkla savasılırken ısık gerekli. Dinin, imanın üzerine giderken de… Elinizdeki kitapta bulunan yazılarla, bu alanda bir ısık sunmaya çalısılmıstır. Bu yazıların “kitap” durumuna getirilmesi de çok yogun istekler üzerine olmustur. Sevgili okurum! Bu yazılan, elbette ki sen degerlendireceksin. Benim burada, tarih ve kamuoyu önünde belge niteligini tasısın diye belirtmek zorunda oldugum bir sey vardır: Bu yazıların, yazılı basında yer alması için çok ugrastım. Çok kapı çaldım. Aylarca, yıllarca sürdü çabalarım. Ama hep geri çevrildi. “Çagdas”, “aydın” olarak tanınan kesimde bile, ürküntüler olusturdu. En “hafif olanlar sunuldugunda bile, “yer verirsek bizi taslarlar” diye karsılandı. “Taslanmak” ne demek, “bombalanacaklarından” korkanlar bile oldu. Kimilerinin karsılıgıysa alısılagelen “taktikçi” politikacıların agzıyla : “Biz, dine saygılıyız. Din duygularının incitilmesinden yana degiliz…” biçimindeydi. Her geri çe-virilisimde düsünüyordum hep. Bu duygulan “incitme” göze alınmazsa, karanlıklarla nasıl savasılabilir? Uygarlık alanındaki adımlar, bu duygulan incitmeden oluyor mu? “Din duygulan incitilmeden”, daha güzel, daha uygar, insana daha yarasır bir dünyaya ulasma yolundaki “degisme’ler, “degistir-me”ler nasıl olabilir? Ve olabiliyor mu? Hangi “yeni” ve “yenilik” bu duygulan incitmeden gelmis, ya da getirilebilmistir?  İnsanoglu kendisini ve dogayı degistirirken “din duygulan”nı da “incitmemis midir”? Bunlan düsündüm, durdum yeniden düsündüm. Öbür yandan tartıstım. Ne ki, yol bulamadım, kapı bulamadım bizim “özgürlükçü” (!) yazılı basmımızda. Bunu belgeliyor ve suçladıklan “baskıcı rejim’lerin egemenlerinden pek geri kalmayacak biçimde katı birer bekçi, özgürlük için gerekli suların akmasına meydan vermeyen birer tıkaç durumundaki “aydın”lan ülkemiz ve dünya kamuoyu önünde suçluyorum. Sonunda bir kapı buldum: 2000’e Dogru dergisini çıkaranlar açmıstı bu kapıyı. Saçak dergisi ve sonra 2000’e Dogru. “Ohh”! Ne güzel bir olay. Artık,  İslâm’daki özel deyimiyle “mesail-i müstetire”yi, yani dince “kapalı kalması gereken konular”ı gün ısıgına çıkarabilecektim. Ve koyuldum. Bildiginiz gibi… Bu kitapla birlikte, baska bir yayınevinden de olsa (Akyüz Yayınlan) bir kitabım elinize ulasacak: /Kulleteyn. Roman. Belki de tam degil. “Ro-manlasan” gerçekler. Bu kitapta da karanlık üstüne ısıkla gitmeye çalısılmıstır. Belgesel nitelikte. Bir gün öbür kitaplanmın da yayımlanabilecegim biliyorum: 5 cilt olarak yayıma hazırladıgım “Kutsal Kitaplann Kaynaklan”. Aynca tarihte ve dünyada ilk olan ve çok degerli bir dostumun destegiyle yayıma hazırladıgım ciltlik “Kur’an Ansiklopedisi”. Biliyorum, bütün bunlan okuyacaksın sevgili okurum. 
                                                         

                                                       

Yazar: Root

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.