Şu Çılgın Türkler – Turgut Özakman

Şu Çılgın Türkler – Turgut Özakman Önsöz1948 yılında on arkadaş, Nezih Bayman adlı bir arkadaşımızın başkan olduğu AnadoluOymağı adlı bir derneğin düzenlediği uzun yürüyüşe katıldık. Polatlı’dan Dumlupınar-ZaferTepe’ye kadar yürüyecek, Sakarya siperlerinden aldığımız toprağı Zafer Tepe’deki anıtıntoprağına katacaktık.19 Ağustos 1948 günü Ankara’dan Polatlı’ya trenle gittik. Polatlı’dan Zafer Tepe ‘ye kadar ongün yayan yürüdük.Yol çizgimiz şöyleydi: Polatlı, […]