Kulleteyn – Turan Dursun

Kulleteyn – Turan Dursun Kulleteyn, 12 yaşıma değin olan yaşamımın romanıdır. İsterseniz “roman” demeyin; “romanlaşan” gerçek. Kahramanı olan “Türko”, benden başkası değil. Kişi ve yer adlarından çoğu gerçek. Kimi de değiştirilmişlir. Tümüyle belgesel nitelikte. Dinsel konular, dünyasındaki en sağlam kaynaklara dayalıdır ve işlendiği gibi olduğu, her ân kanıtlanabilir. Yaşayış biçimi, “laki”lcr, yani “molla ‘ adayları, […]

Seçme Makaleler – Turan Dursun

Seçme Makaleler – Turan Dursun “Daha güzel bir dünyanın, daha özgürlüklü bir dünya olmadan gerçekleşemeyeceği açık. Daha özgürlüklü bir dünyanın kurulabilmesi için de tabuların yıkılması gerekli. Her türlü tabu yıkılmalı. En başta da dinlerden, “inanç”lardan kaynağını alan tabular.” “Özgürlükleri bağlayan her türlü zincir kırılmalı, en başta da kafalardaki “iman zinciri”. İman zincirine bağlı düşünce sabittir, […]

Din Bu 3(İslamda Toplum ve Laiklik) – Turan Dursun

Din Bu 3(İslamda Toplum ve Laiklik) – Turan Dursun İÇİNDEKİLER I-KUR’ANDA “ZİNA” SÖZCÜĞÜ VE BU ANLAMDA GEÇEN SÖZCÜKLER  II-“ZİNA” NIN TANIMI A-İslam hukukçularına göre tanımı  1-Hanefi hukukçularınca benimsenen tanım 2-Şafii hukukçularınca benimsenen tanım B- Laik hukukçularına göre tanımı III-ZİNA SAYILAN VE SAYILMAYAN  A – Zinanın koşulları ve bu koşullara uymayan durumlar  1 – Erkeğin cinsel […]

Din Bu 2(Hz.Muhammed) – Turan Dursun

Din Bu 2(Hz.Muhammed) – Turan Dursun YAZARIN ÖNSÖZÜ Elinizdeki kitap, daha güzel bir dünya için açılmıs bir çıgırın kitabıdır. Daha güzel bir dünyanın, daha özgürlüklü dünya olmadan gerçeklesemiyecegi açık. Daha özgürlüklü bir dünyanın kurulabilmesi için de “ta-bu”lann yıkılması gerekli. Her türlü tabu yıkılmalı. En basta da “din”lerden,”inanç”lardan kaynagını alan tabular.. Özgürlükleri baglayan her türlü zincir […]

Allah – Turan Dursun

Allah – Turan Dursun İÇİNDEKİLER Sunuş I – “ALLAH” ADININ ARAPÇA OLUP OLMADIĞI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER A – “Allah” Adının Başka Dillerden Arapçaya Geçtiği Yolundaki Görüş B-“Allah” Adının Arapça Olduğu Yolundaki Görüş 1. “Allah”, Bir Türev mi (Müştak) Özel Ad mı? a) “Allah” Sözcüğünün, Tanrı’ya Özel Ad Olduğunu Savunanların Görüşü b) “Allah Belirli Anlamı Olan Bir […]