Kutup Yıldızı – Nietzsche

Kutup Yıldızı – Nietzsche Kitap Önsözü Bu kitap en azlarındır. Belki de onlardan hiçbiri yaşamıyor daha. Onlar, benim Zerdüşt’ümü anlayanlarolacaklar : kendimi, daha bugünden işitilecek kulaklar bulanlar ile nasıl karıştırabilirdim ki? Ancaköbürgündür benim olan. Kimileri öldükten sonra doğar.Kişinin beni anlamasının, hem de zorunlukla anlamasının koşulları, —bunları pek iyi bilirim. Benimyalnızca içtenliğime, tutkuma dayanabilmek için, düşünsel […]

Tragedya’nın Doğuşu – Nietzsche

Tragedya’nın Doğuşu – Nietzsche Modern zamanların en etkili filozoflarından birisi olan Friedrich Nietzsche (1884-1900) bu klasik çalışmasında Apolloncu unsurların kendini geri çekme etkisi, tutkunun Dyonisoscu elemanlarının kontrol gücü ve mantık dışı olanın iç içe geçmesiyle Yunan tragedyasının, büyüklüğüne ulaştığını açıklıyor. Nietzsche’ye göre, yine de, Yunan tragedyası Sokrates gibi düşünürlerin rasyonel ve iyimser düşünce tarzlarıyla bozulmuştur. […]

Tan Kızıllığı – Nietzsche

Tan Kızıllığı – Nietzsche Bugüne değin iyi ve kötü üzerine en berbat düşünceler ortaya kondu. Bu, her zaman çok tehlikeli bir şey oldu. Vicdan, iyi bir şöhret, cehennem; duruma göre polisin bizzat kendisi önyargısızlığa izin vermiyordu ve vermiyor. İşte günümüz ahlakı üzerine, her otorite karşısında alınan tavırda olduğu gibi, düşünmemek, pek de konuşmamak gerekiyor. Burada […]

İyinin ve Kötünün Ötesinde – Nietzsche

İyinin ve Kötünün Ötesinde – Nietzsche Bu eser Nietzche’nin felsefesini özetleme girişimidir. Dokuz bölümden oluşan bu kitap Nietzche’nin stil ve düşüncesini kapsamlı bir şekilde okuyucuya aktarmak için tasarlanmıştır.Felsefesinin merkezini oluşturan şey, kişinin coşkun enerjisini sömüren her türlü öğretinin, toplumsal olarak ne kadar geçerli olursa olsun sorgulanarak “hayatın evetlenmesi’dir. Hakikatin değeri ve nesnelliği üzerine yürüttüğü kökten sorgulaması, geniş […]

Ecco Homo Kişi Nasıl Kendisi Olur – Nietzsche

Ecco Homo Kişi Nasıl Kendisi Olur – Nietzsche Sıra dışı bir yazar olan Nietzsche, bu eserinde insanlığı alabildiğine eleştiriyor, hatta yerden yere vuruyor.Şimdiye dek “değerli” ve “kutsal” olarak bilinen ne varsa, her şeye saldırmaktan ve onları acımasızca eleştirmekten geri durmuyor.Ancak yazar, dağların en yükseğinde ve tüm insanlık onun altında olduğu için anlaşılmayacağını biliyor ve bu […]

Deccal – Nietzsche

Deccal – Nietzsche Nietzsche, klasik filoloji eğitiminden hareketle Apollon-Dionysos karşıtlığında bulduğu yaşamın sonuna kadar savunulması gerektiği fikrinden hiç vazgeçmemiştir. Bu bağlamda Hıristiyanlığa savaş açmıştır. Tanrı’nın ölümüyle başlayan süreçte sıradanlıktan kurtulmamız ve üstün-insan olmaya giden yolda çalışmayı savunmuştur. Deccal Nietzsche’nin ölümünden sonra yayımlanan başyapıtıdır. İnsanlığın hayallerini yıkan Hıristiyanlığa doludizgin saldırısıdır. Çünkü ona göre Hıristiyanlık intikam, ikiyüzlülük, küçüklük […]

Sisifos Söyleni – Albert Camus

Sisifos Söyleni – Albert Camus “Gerçekten önemli olan bir tek felsefe sorunu vardır: intihar. Yaşamın yaşanmaya değip değmediği konusunda bir yargıya varmak, felsefenin temel sorusuna yanıt vermektir.”Albert Camus, İkinci Dünya Savaşı yıllarında yayımladığı deneme kitabı Sisifos Söyleni’nde, yaşamın anlamsızlığı, varoluşumuzun saçmalığı gibi intihara yönelen temaları, tarihin ve edebiyatın belirli bazı kişilikleri üzerinden ele alır. Tahsin […]