Allah – Turan Dursun

Allah – Turan Dursun

İÇİNDEKİLER
Sunuş
I – “ALLAH” ADININ ARAPÇA OLUP OLMADIĞI
KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER
A – “Allah” Adının Başka Dillerden Arapçaya Geçtiği
Yolundaki Görüş
B-“Allah” Adının Arapça Olduğu Yolundaki Görüş
1. “Allah”, Bir Türev mi (Müştak) Özel Ad mı?
a) “Allah” Sözcüğünün, Tanrı’ya Özel Ad Olduğunu Savunanların Görüşü
b) “Allah Belirli Anlamı Olan Bir Sözcükten Türemiş Bir Türevdir” Görüşü
2. “Allah” Sözcüğünün Kökeni ve Anlamı
II -“ALLAH”A “TANRI” DENİR Mİ?
A – “Allah”a “Tanrı” Denemeyeceğini İleri Sürenlerin Görüşü
1. “Allah”ın Özel Ad Olarak Görülmesi
2. “Allah”ın Çoğulunun Olmasına Karşılık “Tanrı’nın ve Ötekilerin Çoğullarının Bulunması
3. Başka Tanrılara “Allah” denmiyor; “Tanrı” Deniyor Olması
4. “Allah” ve “İsm-i Azam”
B – “Allah”a “Tanrı” Denebileceği ve Kanıtları
l.”Allah”a “Tanrı” Denebileceğinin Ayet ve Hadislerden Kanıtları
2. “Tanrı” Sözcüğünün, Tek Tanrı’ya inananlar Çevresinde Taşıdığı Özel Anlamı
3. İslam’ı Çok İyi Bilenler Kesiminde de “Allah” Adı Yerine Tanrı Denegelmiş Olması
a) Tefsirlerde “Tanrı”
b) Dinbilirlerin Fetvaları
c) Eski Sözlüklerde “Tanrı”
III – İSLAM ÖNCESİ (EL CAHİLİYE) ARAPLARINDA “ALLAH”
A – Eski Arap Dilinde
B – Eski Arapların inançlarında “Allah”
IV – KUR’AN VE HADİSLERDE “ALLAH”
A – “Allah”ın “Kendi”si (“ZAT”ı)
1. “Allah” Kur’an’da “Kendi”ni Nasıl Anlatıyor?
2. Peygamber Allah’ın Kendisini Nasıl Anlatıyor.
B – Allah’ın “sıfat”ları
V – İSLAM “KELÂM”INDA “ALLAH”
A – Allah’ın Varlığı Nasıl Kanıtlanabilir?
1. “Sonradanlık” (“Hudus”) Yolu
2. Olabilirlik – Olmayabilirlik (iman) Yolu
3. Başka Yollar
B – Allah’ın Kendisini Olduğu Gibi (Künhünü) Bilip Kavramak
Mümkün mü?
C – Allah’ın Sıfatları Üstüne Tartışmalar
1. Allah’ın Zati Sıfatları
a) Selbi Sıfatlan
b) Subuti Sıfatları
2. Allah’ın “Fiili Sıfatlar”ı
VI – ALLAH – EVREN, ALLAH- İNSAN VE TOPLUM İLİŞKİLERİ
A – Allah – Evren İlişkisi
1. Allah Evreni Nasıl Yönetir?
2. Allah’ın Evreni Görüp Gözetmesi, Koruması
B – Allah – insan ilişkisi

                                                         

                                                       

Yazar: Root

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.